Yangın Dask Sigortası


Yangın DASK sigortası

Yangın DASK sigortası, Türkiye’de zorunlu olarak alınması gereken bir sigorta türüdür. DASK, “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kısaltmasıdır ve kurumun temel amacı, doğal afetler sonucu oluşabilecek zararları karşılamaktır. Yangın DASK sigortası ise, deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin neden olabileceği yangın riskine karşı konut veya işyeri gibi yapılar için alınan bir sigortadır. Yangın DASK sigortası sayesinde, yapıların olası yangın durumlarında yıkılması veya hasar görmesi durumunda, sigorta şirketi tarafından belirli bir tutar ödenir. Sigorta primleri, yapıların konumuna, büyüklüğüne, yaşı gibi faktörlere göre değişebilir. Ayrıca, sigortanın kapsamı da poliçede belirtilen şartlara göre değişebilir.

İletişime Geç Whatsapp Mesaj Gönder