Sigorta Paketleri

Yangın/DASK Sigortası

2500

Türkiye'de zorunlu olarak alınması gereken bir sigorta türüdür. Temel amacı, doğal afetler sonucu oluşabilecek zararları karşılamaktır.

İletişime Geç

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

7000

Genel sağlık sigortası, bir ülkede yaşayan herkesin sağlık giderlerini karşılayan bir sigorta türüdür.

İletişime Geç